Post radio grecesc online dating


14-Aug-2017 12:13

post radio grecesc online dating-4

dating daan websites

, care cuprinde materiale didactice de morfologie, sintaxă, lexicologie şi semantică, dar şi activităţi ludice.

Also, the “Alexandru Ioan Cuza” University Press has coordinated a volume.De asemenea, s-a coordonat un volum la editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.Echipa de cercetare a participat la conferinţe desfăşurate la Universitatea Bielefeld (Germania) şi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.In the context of this colloquium, the members of the project Organizarea unui colocviu internaţional Colocviul internaţional Competenţe lingvistice în limba spaniolă şi identitate multiculturală în Europa Centrală şi de Est, (Iaşi, 7-8 iulie 2017); Afiş şi program Este vorba despre prima manifestare ştiinţifică organizată până în prezent în Europa de Est în domeniul competenţelor lingvistice în limba spaniolă şi a identităţii multiculturale.

Colocviul s-a remarcat prin prezenţa unor profesori şi cercetători din România, Spania şi Serbia ale căror domenii de interes se înscriu în cele patru arii tematice ale colocviului: spaniola şi reţelele sociale, identitatea lingvistico-culturală, competenţele lingvistice, componentul ludic în învăţarea şi predarea limbii spaniole ca limbă străină.This paper was published as a consequence of the project results which let us detect language deficiencies in Spanish regarding pupils living in both contexts: Spain and Romania.